Terug naar de startpagina van de Digitale Provincie Fryslân
     

Fryslân digitaal

 
Home
Fryslân digitaal
Agenda
Gastenboek
Uw eigen site op DPF
Over DPF
   
   

 

 

Op deze pagina vind u een overzicht van sites van Friese dorpen, steden en gemeenten. Staat de website van uw woonplaats of gemeente nog niet in deze lijst, stuur dan een e-mail naar info@dpf.nl.

Akkrum

Simmer 2000 Akkrum - Nes.

Bezoek de website op: www.akkrum.nl

 

Arum

Dorp Arum.

Bezoek de website op: www.arum-friesland.nl

 

Bakkeveen

Deze homepage laat u Bakkeveen in al zijn facetten zien. Voor vakantiegasten, bewoners, ondernemers, verenigingen en recreanten de website voor alle informatie.

Bezoek de website op: www.bakkeveen.nl

 

Beetgum

Bitgum op it Ynternet

Bezoek de website op: www.bitgum.nl

 

Beetgumermolen

Bitgummole op it Ynternet.

Bezoek de website op: www.bitgummole.nl

 

Brantgum

Het dorp in Dongeradeel waar altijd actie is.

Bezoek de website op: www.nofriesland.nl/brantgum

 

Britswerd

Diverse sites van Britswerd op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/britswerd

 

Deinum

Deinum is een dorp met 1000 inwoners en ligt 4 km. ten westen van Leeuwarden.

Bezoek de website op: www.deinumdorp.nl

 

Dongeradeel

Gemeente Dongeradeel.

Bezoek de website op: www.dongeradeel.nl

 

Driesum

Website van het dorp Driesum.

Bezoek de website op: www.driesum.info

 

Dronrijp

Alle informatie over dit Friese dorp zoals verenigingen, sport, bedrijven en natuurlijk Simmer2000.

Bezoek de website op: www.dronrijp.com

 

Ee

Op de site van het noordoost friese dorp vindt u informatie over recreatie en activiteiten in en rond het dorp Ee.

Bezoek de website op: www.dorp-ee.nl

 

Engelum

Engelum.

Bezoek de website op: www.engelum.com

 

Foudgum

Foudgum, het dorp in Dongeradeel.
Bekende persoon: Piet Paaltjens (F. Haverschmidt).

Bezoek de website op: www.foudgum.com

 

Franeker

Diverse sites van Franeker op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/franeker

 

Garyp

Alles over Garyp.

Bezoek de website op: members1.chello.nl/~r.e.herder/

 

Harkema

Harkema Online biedt alle informatie over en rondom het dorp Harkema.

Bezoek de website op: harkema-online.nl

 

Hiaure, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen

4 H dorpen.

Bezoek de website op: www.4h-side.nl

 

Heerenveen

Gemeente Heerenveen.

Bezoek de website op: www.heerenveen.nl

 

Hemelum

Hemelum.

Bezoek de website op: www.akkersoft.club.tip.nl

 

Herbaijum

Diverse sites van Herbaijum op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/herbaijum

 

Hichtum

Diverse sites van Hichtum op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/hichtum

 

Hidaard

Diverse sites van Hidaard op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/hidaard

 

Idaard

Idaerd , het kleinste dorp op het WWW.

Bezoek de website op: members1.chello.nl/~h.van.oers

 

Itens

Diverse sites van Itens op de DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/itens

 

It Heidenskip

It Heidenskip.

Bezoek de website op: www.geocities.com/itheidenskip

 

Jirnsum

Dit is dé site voor Jirnsum e.o. die tot doel heeft de betrokkenheid van (ex)inwoners en andere belangstellenden bij het dorpsgebeuren te vergoten.

Bezoek de website op: www.jirnsum.com

 

Jistrum

Jistrum/Skûlenboarch Online !!! Maak een digitale rondrit door ons mooie dorp, bekijk wat er te beleven valt en vergeet vooral niet om ons gastenboek te tekenen.

Bezoek de website op: www.jistrum.nl

 

Kimswerd

Diverse sites van Kimswerd op DPF.

Bezoek de website op: www.zofriesland.nl/pbravenswoud

 

Kollum

Gemeente Kollumerland.

Bezoek de website op: www.zofriesland.nl/pbravenswoud

 

Kollumerzwaag

De digitale dorpskrant van Kollumerzwaag.

Bezoek de website op: www.kollumerzwaag.nl

 

Koudum

Deze website geeft informatie over Koudum, een dorp midden in de agrarische en waterrijke Zuidwesthoek van Friesland.

Bezoek de website op: www.koudum.nl

 

Kubaard

Dorp Kubaard.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/kubaard

 

Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden.

Bezoek de website op: www.leeuwarden.nl

 

Lemmer

lemmer.net: de homepage van Lemmer / Friesland.

Bezoek de website op: www.lemmer.net

 

Makkinga

Het grootste dorp op internet.

Bezoek de website op: www.dorponline.nl

 

Midlum

Diverse sites van Midlum op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/midlum

 

Mantgum

Diverse sites van Mantgum op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/mantgum

 

Midlum

Diverse sites van Midlum op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/midlum

 

Oosterbierum

Diverse sites van Oosterbierum op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/oosterbierum

 

Oosterlittens

Diverse sites van Oosterlittens op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/oosterlittens

 

Oosterwolde

Gemeente Ooststellingwerf.

Bezoek de website op: www.ooststellingwerf.org

 

Oostrum

Alles over het friese dorpje "Eastrum". Een plaatsje onder de rook van Dokkum.

Bezoek de website op: www.oostrum-online.nl

 

Oude Bildtzijl

Diverse sites van Oude Biltzijl op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/oudebildtzijl

 

Parrega

Diverse sites van Parrega op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/parrega

 

Poppenwier

De Ins en Outs van het kleine dorpje Poppenwier, gelegen in het hart van Friesland.

Bezoek de website op: www.browse.nu/poppenwier

 

Ravenswoude

Op deze website een beeld van het prachtige dorp Ravenswoud met zijn verenigingen, gelegen in een van de mooiste stukjes van Friesland.

Bezoek de website op: www.zofriesland.nl/pbravenswoud

 

Ried

De website van het dorp Ried.

Bezoek de website op: www.dorpjeried.nl

 

Rinsumageest

Homepage of a Digital Village in Fryslân; Rinsumageest.

Bezoek de website op: www.crosswinds.net/~rinsumageest

 

Roodhuis

Diverse sites van Roodhuis op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/roodhuis

 

Schettens

Diverse sites van Schettens op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/schettens

 

Skarsterlân

De website van de gemeente Skarsterlân.

Bexoek de website op: www.skarsterlan.nl

 

Smallingerland

Gemeente Smallingerland.

Bezoek de website op: www.smallingerland.nl

De Pluskrant

Bezoek de website op: www.pluskrant.nl


St. Annaparochie

Diverse sites van St. Annaparochie op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/stannaparochie


Suwâld

Suwâld.

Bezoek de website op: www.suwald.nl


Trynwalden

Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Readtsjerk, Ryptsjerk, Wyns.

Bezoek de website op: www.trynwalden.com


Twijzelerheide

Twijzelerheide.

Bezoek de website op: www.twizelerheide.nl


Tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel.

Bezoek de website op: www.t-diel.nl


Tzum

Diverse sites van Tzum op de DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/tzum


Tzummarum

Diverse sites van Tzummarum op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/tzummarum


Nijhuizum

NIJHUIZUM DIGITAAL, Welkom op de "thus-side" van Nijhuizum.

Bezoek de website op: leden.tref.nl/~fopma008/index.htm


Waaxens (Dongeradeel)

Het dorp in Dongeradeel met de mooiste pastorie.

Bezoek de website op: www.nofriesland.nl/waaxens


Warns

Website van Warns

Bezoek de website op: www.warns.nl

 

Weidum

Diverse sites van Weidum op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/weidum


Welsryp

Diverse sites van Welsryp op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/welsrijp


Wommels

Diverse sites van Wommels op DPF.

Bezoek de website op: www.nwfriesland.nl/wommels


Ijlst

IJlst is één van de beroemde "Elf Steden" van Friesland.

Bezoek de websites op: www.drylts.nl en www.drylts.com


Zwaagwesteinde

Zwaagwesteinde / De Westerein.

Bezoek de website op: www.westerein.com


     

 

Beheert u ook een site van een dorp of heeft u een suggestie?
Email het ons: info@dpf.nl